Tłumaczenia pisemne


Tłumaczenia pisemne

Zwykłe

Rzetelne tłumaczenie dopasowane do kontekstu kulturowego. Szybkie terminy realizacji. Usługa wybierana na potrzeby m.in. tłumaczenia stron internetowych i materiałów promocyjnych.

Specjalistyczne

Solidny przekład w parze z poprawnością merytoryczną. Tłumaczenia wykonywane przez native speakerów języka docelowego, m.in. z branży nowych technologii, prawa, medycyny i finansów.

Literatury i tekstów naukowych

Tłumaczenia książek, tomików poezji, monografii, badań i wszelkiego rodzaju tekstów przeznaczonych do publikacji. Wraz ze słowami tłumaczone są emocje, intencje i doświadczenia.

Korekty tłumaczeń

Weryfikacja poprawności przekładu wykonanego przez innego tłumacza, wskazanie ewentualnych zmian lub korekta tekstu. To gwarancja 100% poprawności tłumaczenia i profesjonalnego wizerunku.