ZWYKŁE TŁUMACZENIA PISEMNE

KAŻDE SŁOWO MA ZNACZENIE

Tego rodzaju tłumaczenia wykonywane są najczęściej na potrzeby własne oraz publikacji w mediach, zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Nie są natomiast wykorzystywane w procesach sądowych ani przed organami administracji publicznej. Nie wymagają więc uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza.

Trans Globaltica udowadnia, że tłumaczenie tekstu na język obcy powinno być wierne, lecz nie zawsze dosłowne. Dla oddania całego sensu materiału ważne jest nie tylko zachowanie reguł języka docelowego, ale także jego aspekty kulturowe. Z zastrzeżeniem, że tłumacz nie tworzy nowego tekstu i nie dodaje treści, które nie występują w oryginale. Tłumaczenia starannie dopasowuje do czytelników.

Tłumaczenia zwykłe Trans Globaltica są zawsze dwukrotnie weryfikowane przed przekazaniem klientowi.

TŁUMACZYMY MIĘDZY INNYMI

teksty na strony WWW

materiały promocyjne

referencje

audio-video

CV, życiorysy, listy motywacyjne

oferty

FORMULARZ
PRZEŚLIJ PLIK Z TEKSTEM DO TŁUMACZENIA