Korekty tłumaczeń

Korekty tłumaczeń

BO SZCZEGÓŁY MAJĄ ZNACZENIE

Opinii niezależnego eksperta warto zasięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy tekst w języku obcym będzie mieć wpływ na wizerunek marki lub autora. Weryfikacja i korekty gotowych tekstów to sposób na to, by dać się odbiorcom przekładu zapamiętać dobrze.

Weryfikacja tłumaczeń to usługa, w ramach której specjaliści Trans Globaltica oceniają jakość tłumaczenia – spójność terminologiczną i ogólną materiału, a także dobór słownictwa i stylu tekstu. Jeśli to potrzebne, sugerują wprowadzenie zmian. Trans Globaltica kładzie nacisk na to, by tłumacz posługiwał się tą samą parą językową, co autor przekazanego tłumaczenia oraz specjalizował się w dziedzinie, której dotyczy tłumaczony tekst.

Korekty tłumaczenia są z kolei wykonywane przez native speakerów języka docelowego. Sprawdzana jest poprawność tłumaczenia, a jakiekolwiek błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne zostają usunięte. Uwaga jest także skierowana na zrozumiałość i kompletność tłumaczenia. To spełnienie obietnicy o bezbłędnym i naturalnie brzmiącym tekście.

WERYFIKUJEMY I POPRAWIAMY MIĘDZY INNYMI

teksty specjalistyczne

teksty przeznaczone do publikacji

oferty handlowe

materiały promocyjne i strony internetowe

podstawowe dokumenty firmowe I korespondencję handlową

referencje

FORMULARZ
PRZEŚLIJ PLIK Z TEKSTEM DO WERYFIKACJI