TŁUMACZENIA LITERATURY I TEKSTÓW NAUKOWYCH

Literatury i tekstów naukowych

CÓŻ TO CZYTASZ MOŚCI KSIĄŻĘ?

Wyjątkowy rodzaj przekładu, który ma wpływ na rozwój kultury oraz nauki. Na tłumaczu spoczywa bowiem duża odpowiedzialność – solidnie przygotowany przekład to wizytówka autora, ośrodka badawczego, czy nawet kraju.

Tłumacz Trans Globaltica jest łącznikiem między twórcą, a jego czytelnikami. Zwinnie przekłada słowa, ale także zawiera w przekazie jego intencje i emocje. Zwłaszcza w przypadku literatury pięknej. Oferuje więc mieszankę kompetencji zawodowych z nutką polotu i artyzmu. Nierzadko konieczny jest także przekład kontekstów kulturowych na takie, które są bliskie środowisku odbiorcy, co opatrzone jest właściwą adnotacją. To standard TG.

Z kolei teksty naukowe w przekładzie Trans Globaltica odznaczają się techniczną precyzją. Tłumaczenia są bliskie oryginału, z zachowaniem właściwej terminologii. Przy tego rodzaju zleceniach TG nierzadko wnioskuje o konsultacje z autorem lub z zewnętrznymi specjalistami.

TŁUMACZYMY MIĘDZY INNYMI

książki i e-booki

poezję, tomiki wierszy

studium przypadków

teksty naukowe do publikacji w mediach

badania i ich wyniki

monografia naukowa i inne o charakterze cytowalnym

FORMULARZ
PRZEŚLIJ PLIK Z TEKSTEM DO TŁUMACZENIA