SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA PISEMNE

Specjalistyczne

MÓWIMY JĘZYKIEM TWOJEJ BRANŻY

Teksty specjalistyczne ze względu na nasycenie fachową terminologią oraz – coraz częściej – slangiem konkretnej grupy zawodowej, określane są jako przekłady o podwyższonym stopniu trudności. Tłumaczenia tego rodzaju tekstów wymagają bowiem dogłębnego wniknięcia w branżę, której dotyczą. Także w jej kontekst na rynku.

Tłumaczenia specjalistyczne powierzane są w Trans Globaltica native speakerom języka docelowego. Wyspecjalizowanym w branży, której dotyczy przekład. W razie potrzeby o konsultacje z tłumaczem może zostać poproszony autor tekstu. Taki system pozwala na oferowanie tłumaczeń specjalistycznych każdej branży, bez względu na stopień złożoność lub niszowy charakter dziedziny.

W specjalnej ofercie dla klienta biznesowego jest prowadzenie indywidualnego GLOSARIUSZA TŁUMACZENIOWEGO. To dedykowany spis terminów i zwrotów, którym posługuje się firma. To gwarancja spójności przekazu w długofalowej perspektywie.

TŁUMACZYMY MIĘDZY INNYMI

biznesplany

korespondencję handlową

materiały promocyjne branż specjalistycznych

umowy, statuty, regulaminy

podstawowe dokumenty firmowe

instrukcje obsługi I dokumentacje techniczne

FORMULARZ
PRZEŚLIJ PLIK Z TEKSTEM DO TŁUMACZENIA